Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Кабель холбох машин

Коаксиаль кабель хайчлах ба хуулсан машин

Коаксиаль кабелийг хуулсан машин

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Darkroon богино долгионы

Сүлжээний анализатор

Давсны манан зэврэлтийг шалгах камер

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

SMD машин

Температур-чийгшлийн туршилтын танхим

Хэт авианы гагнуурын машин